Innkalling til Generalforsamling 2015 Oslo Østre Miniatyrskytterlag

Innkalling til Generalforsamling 2015 Oslo Østre Miniatyrskytterlag

Tid: Tirsdag 23. juni 2015 kl. 20.00

Sted: Oslo Østre MSLs skytebane på Trosterud

 

Dagsorden:

 1. Åpning
 • Godkjenning av innkalling
 • Godkjenning av dagsorden
 1. Møteledelse
 • Valg av ordstyrer
 • Valg av referent
 • Valg av to til å underskrive protokoll
 1. Arsberetning2014
 2. Regnskapsrapport2014 Revisorberetning 2014
 3. Kontingent
 4. Valg
 5. Innkomne forslag
 6. Eventuelt

Forslag sendes til ooms@googlegroups.com innen 8/6-2015

* Årsberetning og regnskap legges ut på hjemmesiden til miniatyrskytterlaget, http://oslomsl.no. Det kan også fås ved henvendelse til Bjarne Muri.