Vellykket årsmøte 2016

Det var godt oppmøte, gode diskusjoner og god stemning på årsmøtet i går, 15.mars 2016. Vi viser til Protokoll årsmøte 2016 , Saksliste og saksdokumenter til årsmøte 2016 og Styrets innstilling til vedtak for fullstendig oversikt over de vedtak som ble fattet.

Etter avslutning av årsmøtet var det en konstruktiv diskusjon med mange gode innspill og kommentarer. Det nye styret vil ta med seg dette og følge opp kommentarene i det videre arbeidet.

Landsstevnet for rekrutter 2016

Landsstevnet arrangeres i år  22.-23.april i Alfhallen utenfor Kløfta. Se Invitasjon Landsstevnet For Rekrutter 2016 . Laget har påmeldingsfrist 1.april og deltakere bes melde seg på så snart som mulig, og senest 30.mars, til ooms@googlegroups.com eller ved fremmøte på treningene. Startkontingent dekkes av laget.

Enten du ønsker å delta i år eller senere, så foreslår vi at du tar en tur sammen med noen venner og foreldrene dine. Det tror vi vil være inspirerende!

Andre arrangementer for rekrutter og jr.: Se post nedenfor om Norgescup-skytingene på Trosterud og NM (etteranmeldelse kan være mulig på ledige plasser).