Ny lås i inngangsdøren til skytebanen

Det ble i går skiftet lås i inngangsdøren til skytebanen. Det er bare den øverste låsen, som betjenes uten kodebrikke, som er skiftet (lengste messingnøkkel m/avrundet hode). Det betyr at alle som i dag har nøkler må levere inn den gamle nøkkelen.

Vi vil samtidig minne om at det fra 1.juli, i tillegg til ordinær medlemskontingent, vil innføres en treningsavgift for medlemmer med nøkler på kr. 200,- for hvert halvår. Dersom du ikke ønsker å bli belastet for denne avgiften ber vi om at alle nøkler og kodebrikke leveres inn så snart som mulig, og senest 27.juni.

Nøkler kan byttes/ leveres inn på førstkommende trening, mandag 30.mai, eller sendes på sikker måte til lagets leder, Hans Kr. Jensrud, Årvollveien 60F, 0590 Oslo. Bekreftelse på innlevering sendes på epost så snart nøklene er mottatt og gamle nøkler vil bli levert videre til Trosterud skole så snart de er mottatt.