Spennende klubbmesterskap og kamp om Innertieren!

Det ble en spennende kveld på Trosterud! Jens-Kristian Larsen ble klubbmester med 446 poeng, ett poeng foran Nils Thomas Valand. Nils Thomas fikk imidlertid første napp i Innertieren med 10 innertiere, Jens-Kristian 7 og Simen Rundberget 6 på de siste 30 tellende. Vi gratulerer vinnerne og takker alle for deltakelsen både i skytingen og i arrangementet. Vaflene var også gode som gull!

Medlemsmøtet ble avholdt rett etter klubbmesterskapet. Det ble redegjort for lagets aktiviteter og arbeidet i NSF’s Organisasjonsutvalg. Styret tar med seg kommentarer og innspill i det videre arbeidet.

Reklamer

Innertieren – Ny flott vandrepremie til klubbmesterskapet 15m miniatyr

Innertieren vandrepremie er ny flott premie gitt til laget av Håvard Larsen. Premien skytes om første gang på klubbmesterskapet 26.9.2016. Statutter finner du under fanen Konkurranser. Vi takker for gaven og håper på god deltakelse og en spennende konkurranse!

Styret inviterer til medlemsmøte og klubbmesterskap 15m 26.9.2016

Medlemsmøtet begynner når skytingen er avsluttet ca. 19.30-20.00. Formålet med det uformelle møtet er å gi medlemmene mulighet til å ta opp saker, diskutere og formidle synspunkter. Det vil samtidig gis en orientering fra lederen for NSF’s organisasjonsutvalg.

Vi satser på at prøveskuddene begynner å smelle nokså presis kl.17. Møt opp i god tid. Merk: Forhåndspåmelding til klubbmesterskapet sendes Håvard L., mobil  930 81 013 innen fredag 23.9.

Det vil bli en enkel bevertning – velkommen!