Spennende klubbmesterskap og kamp om Innertieren!

Det ble en spennende kveld på Trosterud! Jens-Kristian Larsen ble klubbmester med 446 poeng, ett poeng foran Nils Thomas Valand. Nils Thomas fikk imidlertid første napp i Innertieren med 10 innertiere, Jens-Kristian 7 og Simen Rundberget 6 på de siste 30 tellende. Vi gratulerer vinnerne og takker alle for deltakelsen både i skytingen og i arrangementet. Vaflene var også gode som gull!

Medlemsmøtet ble avholdt rett etter klubbmesterskapet. Det ble redegjort for lagets aktiviteter og arbeidet i NSF’s Organisasjonsutvalg. Styret tar med seg kommentarer og innspill i det videre arbeidet.

Styret inviterer til medlemsmøte og klubbmesterskap 15m 26.9.2016

Medlemsmøtet begynner når skytingen er avsluttet ca. 19.30-20.00. Formålet med det uformelle møtet er å gi medlemmene mulighet til å ta opp saker, diskutere og formidle synspunkter. Det vil samtidig gis en orientering fra lederen for NSF’s organisasjonsutvalg.

Vi satser på at prøveskuddene begynner å smelle nokså presis kl.17. Møt opp i god tid. Merk: Forhåndspåmelding til klubbmesterskapet sendes Håvard L., mobil  930 81 013 innen fredag 23.9.

Det vil bli en enkel bevertning – velkommen!