Vi heter fra og med i dag Oslo Østre Sportsskyttere – Signerte dokumenter fra årsmøtet 2018

Se følgende linker for tilgang til komplett Årsrapport 2017 og Protokoll fra årsmøtet. Lov for Oslo Østre Sportsskyttere 20.4.2018 er oppdatert med navneendringen.

Reklamer