God sommer!

Aktiviteten i Oslo Østre Sportsskyttere har vært begrenset det siste året gitt pandemien. Likevel har de ivrigste klart både å holde skyteferdighetene ved like og noen har utviklet dem. Bra jobbet!

Vi ønsker som alle andre å komme til en ny normal fra høsten. Det planlegges normal trening på mandager fra 30.august kl 16.

Under forutsetning av at smittesituasjonen tillater det blir det noen luft-stevner utover høsten.

Nyvalgt styre har sitt første styremøte 23.auguat og vi kommer med oppdateringer om treninger, terminliste, etc. etter det.

Har du spørsmål eller innspill til styret sender du en mail til: ooms@googlegroups.com

Vi ønsker dere alle en riktig god (skyte)sommer!