Innkalling til digitalt årsmøte 2022

Oslo Østre Sportsskyttere gjennomfører sitt årsmøte digitalt mandag 28.mars kl 1800. Link sendes medlemmene før årsmøtet starter.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 14.mars 2022 til lagets epostadresse ooms@googlegroups.com . Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på lagets hjemmeside: https://oslomsl.wordpress.com/ senest en uke før årsmøtet.

Du kan også få tilsendt kopi på mail ved henvendelse til lagets leder, mail@havardlarsen.net

Velkommen! Med vennlig hilsen Styret