Innkalling til digitalt årsmøte i OØSS

Onsdag 22.mars 2023 kl. 19:00

Årsmøtet avholdes digitalt – Teamsinnkalling sendes ut noen dager før årsmøtet

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 01.mars 2023 til lagets epostadresse ooms@googlegroups.com

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på lagets hjemmeside https://oslomsl.wordpress.com/ senest en uke før årsmøtet.

Du kan også få tilsendt kopi på mail ved henvendelse til lagets leder, mail@havardlarsen.net

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Styret