Innkalling til digitalt årsmøte i OØSS

Onsdag 22.mars 2023 kl. 19:00

Årsmøtet avholdes digitalt – Teamsinnkalling sendes ut noen dager før årsmøtet

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 01.mars 2023 til lagets epostadresse ooms@googlegroups.com

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på lagets hjemmeside https://oslomsl.wordpress.com/ senest en uke før årsmøtet.

Du kan også få tilsendt kopi på mail ved henvendelse til lagets leder, mail@havardlarsen.net

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Styret

God jul!

Vi takker alle våre medlemmer for aktiviteten i 2022. En særlig takk til Tom Andre Nilsen, Christin Halvorsen, Hans Kristian Jensrud og Markus Rakstad-Larsen.

Første treningsdag på nyåret er mandag 09.januar. Det blir luftstevner (etter modell fra stevnene i høst) på Trosterud 30.januar, 27.februar, 27. mars og 24.april. Stevnene ligger i terminlisten til Norges Skytterforbund.

Vi ønsker alle en riktig god jul og vi håper på et fredelig godt nytt år!

Vandrepokalene 13.august

Oppdatert 10.august

Velkommen til stevnet på lørdag. Påmelding via skytteradmin/Rubic og påmeldingsfrist er fredag kl 12. Lagene settes altså opp fredag ettermiddag.

Vi tilbyr gratis trening fredag kl 11-16 som vi håper gjør det mer interessant for tilreisende å delta på stevnet.

Prøveskudd lørdag for første lag starter kl 09.45.

Det skytes om de oppsatte vandrepokalene på 50M på Løvenskioldbanen lørdag 13.august. Det er femte år av de 5 årene pokalene er satt opp for. Det betyr at Oslo Østre Sportsskyttere ved avslutningen av stevnet 13.august vil dele ut alle 3 pokalene (ligg, halvmatch, helmatch).

Trening på mandager

Det vil være organisert trening på Trosterud skole t.o.m. uke 24, dvs. siste organiserte trening er 13.juni.

Organisert trening starter opp igjen i uke 33, dvs. første organiserte trening etter sommerferien er mandag 15.august.

Medlemmer med nøkler kan trene når de måtte ønske det gjennom hele perioden.

Magne Landrø 1937 – 2022

Vårt medlem Magne Landrø sovnet inn i dag, 10.mars 2022. Magne ble født 24.august 1937 i Heimdal og viet veldig mye av sitt liv til sportsskyting og jakt, og som børsemaker og våpen- og utstyrsforhandler.

Magne Landrø er mest kjent for sine tre kongetitler og to prinsetitler fra Landsskytterstevnet innen Det Frivillige Skyttervesen.

For oss var Magne en fremragende sportsskytter på 60 og 70-tallet. Magne var OL-deltaker i Tokyo i 1964, hadde VM-sølv og EM-sølv i frigevær, EM-sølv luftgevær, fire nordiske sportsskyttermesterskap og hele 47 norske sportsskyttermesterskap. Han vant 3 kongepokaler (i tillegg til de 3 kongetitlene på LS).

Jeg har hatt gode samtaler med Magne og lært mye av ham. Han hadde alltid en god historie å fortelle fra sine utallige skyteopplevelser og reiser. Magne var en fantastisk god og kunnskapsrik person som ønsket alle det beste. Han vil bli dypt savnet. Vi lyser fred over Magne Landrø sitt minne.

Leder Oslo Østre Sportsskyttere Håvard Larsen

Innkalling til digitalt årsmøte 2022

Oslo Østre Sportsskyttere gjennomfører sitt årsmøte digitalt mandag 28.mars kl 1800. Link sendes medlemmene før årsmøtet starter.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 14.mars 2022 til lagets epostadresse ooms@googlegroups.com . Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på lagets hjemmeside: https://oslomsl.wordpress.com/ senest en uke før årsmøtet.

Du kan også få tilsendt kopi på mail ved henvendelse til lagets leder, mail@havardlarsen.net

Velkommen! Med vennlig hilsen Styret

God jul!

2021 går mot slutten. Pandemien har preget oss alle og kommer trolig til å prege oss i hele 2022 og kanskje enda lenger.

Aktiviteten på Trosterud har likevel vært god. Tom Andre, Hans Kristian, Christin og Daniel har utgjort kjernen på mandager, og de gjør en strålende innsats både på egne og andres vegne. Imponerende! Stor takk til dere!

På torsdager er det også blitt aktivitet. Tomtegubben Salongskytterlag er kommet inn som nye leietagere. Sammen med Oslo Pistolklubbs aktiviteter på onsdager er nå 3 kvelder belagt. Tirsdager er avsatt til stevner som det har vært lite av i høst. Vi håper å få til noen stevner i løpet av 2022.

Oslo Østre Sportsskyttere på lik linje med alle andre klubber tilsluttet Norges Skytterforbund er anmodet om å benytte Rubic Medlem i stedet for Klubbadmin. Sammen med Rubic Medlem ligger SkytterAdmin 2.0 og NSF benytter også Rubic Frivillig i forbindelse med EM luft 2022 på Hamar i mars.

Vi ønsker alle våre medlemmer og andre som er innom denne hjemmesiden en riktig god og fredelig jul. Og at 2022 blir et riktig godt nytt år for oss alle!

没有照片描述。

Oslo Østre Sportsskytteres Vandrepokaler

Resultatene fra stevnet i går teller også for Oslo Østre Sportsskytteres vandrepremier. Se oversikten her Vandrepremier 2017-2022 Poengoppdatering 2021.xlsx (wordpress.com) Vinnere i går ble Simon Kolstad Claussen av Rune Sørlies vandrepremie på 60 skudd liggende med 624,3 poeng og Vandrepremie 1/1-match med 1181 poeng. Nils Petter Håkedal vant Vandrepremie ½-match med 577 poeng. Vi gratulerer! Den som har mest poeng etter fem år for hver av vandrepremiene vinner denne til odel og eie. Siste år er i 2022.

Til sist, men ikke minst vil vi gratulere Pernille Nor-Woll med glimrende skyting og nye banerekord på ¼-match i går med 289 poeng. Den forrige ble satt av Julie Paulsen Johannesen 10.august i 2018 med 280 poeng. Begge har allerede mange flotte resultater og prestasjoner bak seg, og det skal bli spennende å følge utviklingen videre. Her finner dere full oversikt over banerekordene Banerekorder og resultater | Løvenskiold 50m-banen (wordpress.com)

Til slutt vil jeg takke for fremmøtet på vegne av Oslo Østre Sportsskyttere og banestyret på Løvenskiold 50m-banen, og ikke minst en stor takk til Knut Trulsrud/ Bærums, Magne, Bergsvein og andre medhjelpere for gjennomføringen av dette arrangementet og flere tidligere arrangementer denne sesongen.

Hilsen Hans Kristian

Aktiviteten øker igjen

Styret i Oslo Østre Sportsskyttere (OØSS) hadde styremøte 23.august.

Tom Andre tar ansvar for treningene som starter opp mandag 13.september kl 17-20. De som har nøkkel kan trene når som helst bortsett fra onsdag kveld.

I forbindelse med styremøtet hadde vi besøk av 4 representanter fra Tomtegubben Salongskytterlag (TSS). De ønsker en bane å skyte luft på. Vi ble enige om at de trener på torsdager fra 09.september. Hans Kristian og Tom Andre vil ha opplæring, utlevering av nøkler, osv. denne kvelden. OØSS er veldig glad for at vi øker aktiviteten på Trosterud skole og ser frem til et godt samarbeid.

Medlemmer av OØSS kan trene sammen med TSS på torsdager, mens medlemmer av TSS kan trene sammen med OØSS på mandager.

Det skytes om vandrepokalene på 50M lørdag 25.september som del av Løvenskioldbane-mesterskapet. Siden det ikke ble skutt om pokalene i 2020 blir det året erstattet med 2022 hvor sammenlagt vinnerne vil få pokalene til odel og eie.

Litt senere i høst blir det mulighet for å skyte luftstevner på Trosterud skole. Det kommer invitasjoner etterhvert.