God sommer!

Aktiviteten i Oslo Østre Sportsskyttere har vært begrenset det siste året gitt pandemien. Likevel har de ivrigste klart både å holde skyteferdighetene ved like og noen har utviklet dem. Bra jobbet!

Vi ønsker som alle andre å komme til en ny normal fra høsten. Det planlegges normal trening på mandager fra 30.august kl 16.

Under forutsetning av at smittesituasjonen tillater det blir det noen luft-stevner utover høsten.

Nyvalgt styre har sitt første styremøte 23.auguat og vi kommer med oppdateringer om treninger, terminliste, etc. etter det.

Har du spørsmål eller innspill til styret sender du en mail til: ooms@googlegroups.com

Vi ønsker dere alle en riktig god (skyte)sommer!

Saksdokumenter til Årsmøtet 2021, onsdag 26 mai kl 1800

Galleri

Styret viser til tidligere innkalling til årsmøtet og vedlegger følgende saksdokumenter (Klikk på overskriften for å få vist dokumentene): Link til møte: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGFjNmUxMzEtYzA2MC00NWZhLTkzMTUtN2JiNmU1M2RhNDNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22043113e4-397a-4e03-88b8-3bcf7b110604%22%2c%22Oid%22%3a%22ceeb0127-ba70-458a-a00f-91b1bc89a11c%22%7d

Oppstart trening Trosterud

 Vi starter opp med faste treninger igjen etter sommeren. For å være sikker på at alles behov er ivaretatt så oppdaterer vi regelverket for trening på Trosterud skole. Alle skal føle seg trygge på at man kan trene.

Vi innfører maks antall personer på Trosterud, booking og loggføring av treninger, samt starter opp igjen med fellestrening på mandager.

Man skal ikke trene eller møte opp dersom man har sykdomsfølelse, sitter i karantene/isolasjon eller viser tegn på luftveisinfeksjoner.

Det er 5 standplasser som kan brukes

Det tillates opptil 8 personer totalt på Trosterud.

Når du forlater banen skal standplass ryddes, monitor, bord, krakk, feiekost/ brett, dørhåndtak og annet du har vært i berøring med rengjøres.

Treninger skal meldes, senest kvelden i forveien.

Har man behov for å trene alene kan man booke banen for en viss periode (max én dag), forutsatt at det er kapasitet på banen og vedkommende har nøkler til banen.

Trening meldes/bookes til Christin Halvorsen på tlf 936 48 574 eller pr epost chr.hal@hotmail.com

Vi åpner Trosterud for trening 27. april kl 1700

Noen regler må følges:

  • Ingen skal være syk, sitter i karantene/isolat eller vise tegn på luftveisinfeksjoner.
  • Det kan ikke være flere en 5 stk på banen
  • Minimum 1 standplass mellom de skytende.
  • Alle flater man kontakter skal vaskes ned, inkl monitorer
  • Når du forlater banen skal standplass ryddes, monitor, bord, krakk, feiekost/ brett, dørhåndtak og annet du har vært i berøring med rengjøres.
  • Det anbefales og oppfordres til å bruke hansker så langt det lar seg gjøre så lenge man er i lokalet

Det er ønskelig at alle som har lyst til å trene melder treningstidspunkt og når man avslutter treningen, slik at vi ikke blir for mange på banen. Dersom det blir vanskelig å holde oversikt må vi begynne å booke tider på banen, men håper vi unngår dette.

Antibac vil være tilgjengelig, men skulle det ikke være tilgjengelig på banen må du ha med vann, såpe, tørkepapir, antibac eller annet for å rengjøre eller beskytte hendene og alle flater du kommer i berøring med.