Medlem/treningsmedlem

Oslo Østre Sportsskyttere ønsker at flere vil trene og konkurrere sammen med oss. Vi ønsker spesielt å legge til rette for ungdommer, studenter og de uten bil. Derfor tilbyr vi rabatterte priser på trenings-medlemskap for studenter, samt mulighet for oppbevaring av skyte-bager etc. på banen så langt det er plass for de som trener ofte. Skytebanen er lett tilgjengelig med både buss og T-bane/Haugerud.

Veibeskrivelse: Skytebanen ligger på Trosterud skole i hjørnet helt nede ved Tvetenveien ved innkjøringen til Haugerud senter. Ved innkjøring til skolens parkering langs med Tvetenveien ser du inngangen (bomberomdørene) ca 30m rett til høyre. Ved ankomst med T-bane går du rundt senteret. Da har du inngangen til høyre rett før du er nede ved Tvetenveien.

I sesongen har vi lagstreninger for 10m luft på mandager innendørs og vi forsøker å møtes en ettermiddag i uken på Løvenskioldbanen for 50m skyting i sommersesongen. Aktive konkurranseskyttere vil, prioritert etter ansiennitet, kunne leie nøkkel med tilgang til luftbanen på Trosterud (med unntak av enkelte dager og helger da det er pistolskyting eller arrangementer). Følg med på fliken for terminlister for mer informasjon.

Medlemskap tegnes via Rubic. Dersom du ikke allerede er registrert i Rubic, kan du registrere deg som «Ny bruker, Registrer». Du blir logget inn, bedt om personalia, samt du må legitimere deg. Deretter kan du velge medlemskap, søke opp «Oslo Østre Sportsskyttere», velge laget og sende søknad. Når søknad er behandlet vil du motta kontingent-faktura. Medlemskapet er gyldig fra den dag kontingent er betalt.

Medlemskap for ungdommer under 18 år tegnes av person med foreldreansvar. Før tilgang til banen bes fremvist original legitimasjon hvor laget beholder en datert og signert kopi. Du kan skyte sammen med oss inntil tre ganger før du tegner medlemskap. Da kan du låne luftgevær, få kuler og instruksjon etter en obligatorisk innføring i gjeldende sikkerhetsbestemmelser. Ungdommer må følges av foreldre/ foresatte til og med det året de fyller 14 og vi forventer at foreldre/ foresatte bidrar i lagets ungdomsaktiviteter etter anmodning fra lagets tillitsvalgte.

Vi tilbyr også trenings-medlemskap for erfarne skyttere som ønsker å benytte seg av våre trenings-fasiliteter (se Terminlister og trening). Trenings-medlemmer trener sammen med oss, men er hovedmedlem av og konkurrerer for en annen klubb. Det anmodes om at treningsmedlemmer melder seg inn ved bruk av MinIdrett, så vil klubben registrere medlemmet som sidemedlem. Ønskes trenings-medlemskap sendes forespørsel til ooms@googlegroups.com.

Priser

Ordinære medlemmer. Kontingent for medlem er kr 710 pr år for senior/veteran og 250 pr år for junior/ungdom. I kontingenten for senior/veteran inngår kontingent til Oslo Skytterkrets med kr. 60 og til Norges Skytterforbund kr. 300. Medlem som i løpet av det siste år har tatt pallplass i en offisiell NM-øvelse eller representert Norge i internasjonalt mesterskap vil få medlemskapet dekket i påfølgende kalenderår. Æresmedlemmer er fritatt for kontingent.

Ordinære medlemmer med nøkler betaler en treningsavgift på kr 200 for hvert halvår. Nøkler må være innlevert innen 15.6 / 15.12 for å unngå treningsavgiften for kommende periode.

Trenings-medlemmer betaler treningsavgift på kr 1800 pr år. Studenter: 900 kr pr år. Trenings-medlemskap tegnet i andre halvår er halv pris. Kontingent for sidemedlemskap inngår i treningsavgiften. Sidemedlemmer betaler kun kontingent til klubben, kr. 350.

Medlemskap og priser gjelder for kalenderåret og faktureres ved innmelding. Alle nye medlemskap og trenings-avtaler tegnet i perioden etter 1.oktober belastes første gang for perioden som begynner 1.1. i etterfølgende kalenderår. Medlemskontingenter og treningsavgifter faktureres ordinært med forfall i måneden før medlems- eller treningsperioden begynner.

Utmelding eller flytting av medlemskap skjer på Min Idrett (https://minidrett.nif.no/) og får virkning når den er registrert. Treningsavtaler sies opp ved melding til ooms@googlegroups.com med virkning tidligst fra mottaksdato, eventuelt senere om dette angis i meldingen. Det refunderes ikke medlemskontingenter eller treningsavgifter i forbindelse med utmelding. Medlemmer som ikke har betalt kontingenten for siste år og forskudd for kommende år ved siste forfall blir automatisk utmeldt om ikke annet er avtalt særskilt.

Paraskyttere – spesielle midlertidige ordninger for 2021 og 2022

Klubben mottar jevnlig støtte til paraskyttere. I tillegg til anskaffelse av utstyr og hjelpemidler ønsker klubben å bruke noe av disse midlene til økt deltakelse og aktivitet.

Alle medlemmer, også sidemedlemmer, er for perioden fritatt for å betale medlemsavgift og treningsavgifter, inkl. nøkkelavgifter.

For deltakelse i NM og internasjonale konkurranser vil vi støtte deltakelse med inntil kr. 2500 til dekning av alle typer nødvendige kostnader knyttet til deltakelse, slik som eksempelvis transport, frakt og overnatting etter statens satser eller direkte utlegg, påmeldingsavgifter, ammunisjon, og tilsvarende for medhjelpere innenfor samme rammer, deltakelse på alminnelige sosiale sammenkomster og arrangementer tilknyttet NM osv. Støtten kan utbetales forskuddsvis ved å sannsynliggjøre kostnader som vil påløpe og avregnes etter gjennomført konkurranse mot faktiske utlegg.

For deltakelse i alminnelige approberte nasjonale konkurranser vil vi støtte deltakelse med dekning av påmeldingsavgifter og alle kostnader til transport, frakt og nødvendig overnatting etter statens satser eller direkte utlegg. Tilsvarende begrenset til kr. 500 for medhjelpere. Støtten kan utbetales forskuddsvis med inntil kr. 500 for egen deltakelse og tilsvarende for medhjelper ved å sannsynliggjøre kostnader som vil påløpe og avregnes etter gjennomført konkurranse mot faktiske utlegg.

Ordningene med støtte til deltakelse i konkurranser er avhengig av mottatt støtte og vil kunne avvikles før periodens utløp om midlene ikke skulle strekke til. Ordningen administreres av lagets kasserer. Kontakt hanskrjensrud@gmail.com.

Håper vi ses på trening!