Medlem/treningsmedlem

Oslo Østre SS ønsker gjerne at flere vil komme å trene og konkurrere sammen med oss. Vi ønsker spesielt å legge tilrette for studenter (og de uten bil). Derfor tilbyr vi rabatterte priser på trenings-medlemskap for studenter, samt mulighet for oppbevaring av skytebager etc. på banen så langt det er plass, for de som ikke kjører bil eller for de som trener ofte. Skytebanen ligger lett tilgjengelig med både buss og T-bane/Haugerud.

Veibeskrivelse: Skytebanen ligger på Trosterud skole i hjørnet helt nede ved Tvetenveien ved innkjøringen til Haugerud senter. Ved innkjøring til skolens parkering langs med Tvetenveien ser du inngangen (bomberomdørene) ca 30m rett til høyre. Ved ankomst med T-bane går du rundt senteret. Da har du inngangen til høyre rett før du er nede ved Tvetenveien.

I sesongen har vi lagstreninger for 10m luft på mandager innendørs og vi forsøker å møtes en ettermiddag i uken på Løvenskioldbanen for 50m skyting i sommersesongen. Aktive konkurranseskyttere med ansiennitet vil kunne få tilgang til luftbanen på Trosterud (med unntak av enkelte dager og helger da det er pistolskyting eller arrangementer). Følg med på fliken for terminlister for mer informasjon.

Medlemskap tegnes på https://minidrett.nif.no/ . Dersom du ikke allerede er registrert i Min Idrett, kan du registrere deg som «Ny bruker» oppe til høyre i skjermbildet. Etter dette kan du logge på, velge medlemskap, søke opp «Oslo Østre Miniatyrskytterlag», velge laget og sende søknad. Når søknad er behandlet vil du motta kontingent-faktura, som evt. også kan finnes lagret i handlekurven på Min Idrett. Medlemskapet er gyldig fra den dag kontingent er betalt.

Medlemskap for ungdommer under 18 år tegnes av person med foreldreansvar. Før tilgang til banen bes fremvist original legitimasjon hvor laget beholder en datert og signert kopi. Du kan skyte sammen med oss inntil tre ganger før du tegner medlemskap. Da kan du låne luftgevær, få kuler og instruksjon etter en obligatorisk innføring i gjeldende sikkerhetsbestemmelser. Ungdommer må følges av foreldre/ foresatte til og med det året de fyller 14 og vi forventer at foreldre/ foresatte bidrar i lagets ungdomsaktiviteter etter anmodning fra lagets tillitsvalgte.

Vi tilbyr også trenings-medlemskap for erfarne skyttere som ønsker å benytte seg av våre trenings-fasiliteter (se Terminlister og trening). Trenings-medlemmer trener sammen med oss, men er hovedmedlem av og konkurrerer for en annen klubb. Det anmodes om at treningsmedlemmer melder seg inn ved bruk av MinIdrett, så vil klubben registrere medlemmet som sidemedlem. Ønskes trenings-medlemskap sendes forespørsel til ooms@googlegroups.com .

Priser

Ordinære medlemmer. Kontingent for medlem er kr 600 pr år for senior/veteran og 250 pr år for junior/ungdom for 2020 og økes for senior/veteran til 700 fra og med 2021. Medlem som i løpet av siste år har tatt pallplass  i en offisiell NM-øvelse eller representert Norge i internasjonalt mesterskap vil få medlemskapet dekket i påfølgende kalenderår. Æresmedlemmer er fritatt for kontingent.

Ordinære medlemmer med nøkler betaler en treningsavgift på kr 200 for hvert halvår. Nøkler må være innlevert innen 15.6 / 15.12 for å unngå treningsavgiften for kommende periode.

Trenings-medlemmer betaler treningsavgift på kr 1800 pr år. Studenter: 900 kr pr år. Trenings-medlemskap tegnet i andre halvår er halv pris.

Medlemskap og priser gjelder for kalenderåret og faktureres ved innmelding . Alle nye medlemskap og trenings-avtaler tegnet i perioden etter 1.oktober belastes første gang for perioden som begynner 1.1. i etterfølgende kalenderår. Medlemskontingenter og treningsavgifter faktureres ordinært med forfall i måneden før medlems- eller treningsperioden begynner.

Utmelding eller flytting av medlemskap skjer på Min Idrett (https://minidrett.nif.no/ ) og får virkning når den er registrert. Treningsavtaler sies opp ved melding til ooms@googlegroups.com med virkning tidligst fra mottaksdato, eventuelt senere om dette angis i meldingen. Det refunderes ikke medlemskontingenter eller treningsavgifter i forbindelse med utmelding. Medlemmer som ikke har betalt kontingenten for siste år og forskudd for kommende år ved siste forfall blir automatisk utmeldt om ikke annet er avtalt særskilt.

Håper vi ses på trening!