Oslo Østre Sportsskytteres Vandrepokaler

Resultatene fra stevnet i går teller også for Oslo Østre Sportsskytteres vandrepremier. Se oversikten her Vandrepremier 2017-2022 Poengoppdatering 2021.xlsx (wordpress.com) Vinnere i går ble Simon Kolstad Claussen av Rune Sørlies vandrepremie på 60 skudd liggende med 624,3 poeng og Vandrepremie 1/1-match med 1181 poeng. Nils Petter Håkedal vant Vandrepremie ½-match med 577 poeng. Vi gratulerer! Den som har mest poeng etter fem år for hver av vandrepremiene vinner denne til odel og eie. Siste år er i 2022.

Til sist, men ikke minst vil vi gratulere Pernille Nor-Woll med glimrende skyting og nye banerekord på ¼-match i går med 289 poeng. Den forrige ble satt av Julie Paulsen Johannesen 10.august i 2018 med 280 poeng. Begge har allerede mange flotte resultater og prestasjoner bak seg, og det skal bli spennende å følge utviklingen videre. Her finner dere full oversikt over banerekordene Banerekorder og resultater | Løvenskiold 50m-banen (wordpress.com)

Til slutt vil jeg takke for fremmøtet på vegne av Oslo Østre Sportsskyttere og banestyret på Løvenskiold 50m-banen, og ikke minst en stor takk til Knut Trulsrud/ Bærums, Magne, Bergsvein og andre medhjelpere for gjennomføringen av dette arrangementet og flere tidligere arrangementer denne sesongen.

Hilsen Hans Kristian

Aktiviteten øker igjen

Styret i Oslo Østre Sportsskyttere (OØSS) hadde styremøte 23.august.

Tom Andre tar ansvar for treningene som starter opp mandag 13.september kl 17-20. De som har nøkkel kan trene når som helst bortsett fra onsdag kveld.

I forbindelse med styremøtet hadde vi besøk av 4 representanter fra Tomtegubben Salongskytterlag (TSS). De ønsker en bane å skyte luft på. Vi ble enige om at de trener på torsdager fra 09.september. Hans Kristian og Tom Andre vil ha opplæring, utlevering av nøkler, osv. denne kvelden. OØSS er veldig glad for at vi øker aktiviteten på Trosterud skole og ser frem til et godt samarbeid.

Medlemmer av OØSS kan trene sammen med TSS på torsdager, mens medlemmer av TSS kan trene sammen med OØSS på mandager.

Det skytes om vandrepokalene på 50M lørdag 25.september som del av Løvenskioldbane-mesterskapet. Siden det ikke ble skutt om pokalene i 2020 blir det året erstattet med 2022 hvor sammenlagt vinnerne vil få pokalene til odel og eie.

Litt senere i høst blir det mulighet for å skyte luftstevner på Trosterud skole. Det kommer invitasjoner etterhvert.

God sommer!

Aktiviteten i Oslo Østre Sportsskyttere har vært begrenset det siste året gitt pandemien. Likevel har de ivrigste klart både å holde skyteferdighetene ved like og noen har utviklet dem. Bra jobbet!

Vi ønsker som alle andre å komme til en ny normal fra høsten. Det planlegges normal trening på mandager fra 30.august kl 16.

Under forutsetning av at smittesituasjonen tillater det blir det noen luft-stevner utover høsten.

Nyvalgt styre har sitt første styremøte 23.auguat og vi kommer med oppdateringer om treninger, terminliste, etc. etter det.

Har du spørsmål eller innspill til styret sender du en mail til: ooms@googlegroups.com

Vi ønsker dere alle en riktig god (skyte)sommer!

Saksdokumenter til Årsmøtet 2021, onsdag 26 mai kl 1800

Galleri

Styret viser til tidligere innkalling til årsmøtet og vedlegger følgende saksdokumenter (Klikk på overskriften for å få vist dokumentene): Link til møte: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGFjNmUxMzEtYzA2MC00NWZhLTkzMTUtN2JiNmU1M2RhNDNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22043113e4-397a-4e03-88b8-3bcf7b110604%22%2c%22Oid%22%3a%22ceeb0127-ba70-458a-a00f-91b1bc89a11c%22%7d

Oppstart trening Trosterud

 Vi starter opp med faste treninger igjen etter sommeren. For å være sikker på at alles behov er ivaretatt så oppdaterer vi regelverket for trening på Trosterud skole. Alle skal føle seg trygge på at man kan trene.

Vi innfører maks antall personer på Trosterud, booking og loggføring av treninger, samt starter opp igjen med fellestrening på mandager.

Man skal ikke trene eller møte opp dersom man har sykdomsfølelse, sitter i karantene/isolasjon eller viser tegn på luftveisinfeksjoner.

Det er 5 standplasser som kan brukes

Det tillates opptil 8 personer totalt på Trosterud.

Når du forlater banen skal standplass ryddes, monitor, bord, krakk, feiekost/ brett, dørhåndtak og annet du har vært i berøring med rengjøres.

Treninger skal meldes, senest kvelden i forveien.

Har man behov for å trene alene kan man booke banen for en viss periode (max én dag), forutsatt at det er kapasitet på banen og vedkommende har nøkler til banen.

Trening meldes/bookes til Christin Halvorsen på tlf 936 48 574 eller pr epost chr.hal@hotmail.com

Vi åpner Trosterud for trening 27. april kl 1700

Noen regler må følges:

  • Ingen skal være syk, sitter i karantene/isolat eller vise tegn på luftveisinfeksjoner.
  • Det kan ikke være flere en 5 stk på banen
  • Minimum 1 standplass mellom de skytende.
  • Alle flater man kontakter skal vaskes ned, inkl monitorer
  • Når du forlater banen skal standplass ryddes, monitor, bord, krakk, feiekost/ brett, dørhåndtak og annet du har vært i berøring med rengjøres.
  • Det anbefales og oppfordres til å bruke hansker så langt det lar seg gjøre så lenge man er i lokalet

Det er ønskelig at alle som har lyst til å trene melder treningstidspunkt og når man avslutter treningen, slik at vi ikke blir for mange på banen. Dersom det blir vanskelig å holde oversikt må vi begynne å booke tider på banen, men håper vi unngår dette.

Antibac vil være tilgjengelig, men skulle det ikke være tilgjengelig på banen må du ha med vann, såpe, tørkepapir, antibac eller annet for å rengjøre eller beskytte hendene og alle flater du kommer i berøring med.

Laget har fått ny leder!

Det var god stemning på årsmøtet i går da Tom Andre Nilsen ble valgt til ny leder, og det ble uttrykt støtte fra alle tilstedeværende aktive medlemmer om å bidra sammen med Tom i det videre arbeidet for klubben. Det falt også mange gode ord og overrekkelse av blomster til avtroppende leder for innsatsen de siste fem årene. Han fortsetter som leder for valgkomitéen.

Det ble også foretatt valg til styret i laget, styret i Bergliot Narums Minnefond, kontrollutvalget og øvrige medlemmer til valgkomitéen, samt gjennomført vedtak i samsvar med de øvrige postene på sakslisten slik det fremgår av protokoll fra årsmøtet for 2020